Om Johan Lidby Vinhandel
Johan Lidby Vinhandel AB startade sin verksamhet i november 1999. Från början ett enmansföretag baserat i hemmet. Stegvis har vi vuxit till dagens personalstyrka om 17 personer. Den gemensamma nämnaren för oss är attraktionen vi delar för mat, dryck och människor. Ett intresse som inneburit att nästan samtliga som arbetar hos oss har ett förflutet inom restaurangbranschen. Vi har förmånen att få arbeta med vårt intresse och vi ser som vår viktigaste uppgift att stimulera människors lust att upptäcka kvalitativa och personliga drycker. Jag tycker att i vin, precis som i livet, är det uppenbara ofta är det mest flyktiga medan det till ytan svårtillgängliga är det mest bestående. Det som krävs av oss människor är en ansträngning, en tanke och kanske en liten uppoffring, men den står sällan i proportion till den belöning vi får i form av mångfald, karaktär och stimulans.

Vi är idag baserade i Stockholm men distribuerar vin över hela Sverige. Vårt utbud omfattar cirka 350 vin- och spritsorter fördelat på drygt 70 producenter. Vi ställer ut på olika mässor runt om i landet och vi hoppas få möta er där för att prova, diskutera, resonera och förhoppningsvis, stimuleras tillsammans.

Johan Lidby

» Personal
» Miljöpolicy