johan - Johan Lidby Vinhandelhttp://johanlidbyvinhandel.se/retail/feeds/johan/2018-01-30T08:45:23ZNytt år, nya möjligheter2018-01-30T08:45:23Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2018-01-30:/retail/post/johan/1087//<div>"Nytt &aring;r nya m&ouml;jligheter" heter det som bekant, och jag kan bara inst&auml;mma.&nbsp;</div> <div>Men hur skulle det kunna vara p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt kan jag ju samtidigt undra? D&aring; skulle vi beh&ouml;va leva i det f&ouml;rflutna med blicken f&auml;st i backspegeln. Sannolikt fungerar det inte v&auml;rst l&auml;nge. Samtidigt m&aring;ste vi ju l&auml;ra oss av det som skett, ta med oss erfarenheterna fr&aring;n det f&ouml;rflutna och anv&auml;nda det f&ouml;r att l&auml;gga grunden f&ouml;r det som komma skall.&nbsp;<br /><br /></div> <div>Vi avslutade f&ouml;rra &aring;ret med att f&aring; ta emot utm&auml;rkelsen "&Aring;rets import&ouml;r" och det &auml;r n&aring;got vi k&auml;nner stor stolthet &ouml;ver. Det &auml;r ett fantastiskt erk&auml;nnande f&ouml;r arbetet vi har lagt ner fram tills idag. Uppdraget vi har f&aring;tt av v&aring;ra producenter, att p&aring; b&auml;sta s&auml;tt vara deras ambassad&ouml;rer och r&ouml;st p&aring; den svenska marknaden, har som bekant inget slut. Med andra ord gl&auml;der vi oss &aring;t att kunna kalla oss "&aring;rets import&ouml;r" och forts&auml;tter samtidigt of&ouml;rtrutet att arbeta med Vinhandelns k&auml;rnv&auml;rden: M&auml;nniskan och Ving&aring;rden.</div> <div><br />En av de sv&aring;raste utmaningarna f&ouml;r oss som import&ouml;r &auml;r att aldrig sluta utveckla historiska och befintliga producenter, samtidigt som b&aring;de vi sj&auml;lva och v&aring;ra kunder s&ouml;ker efter nya upplevelser och bekantskaper. Det &auml;r en sv&aring;r balansg&aring;ng att kombinera l&aring;ngsiktiga relationer, som i mina &ouml;gon &auml;r det som b&auml;st tj&auml;nar oss vinkonsumenter, med faktumet att vinets v&auml;rld &auml;r lika modestyrd som de flesta branscher.</div> <div>&nbsp;</div> <div>De senaste &aring;ren har vi breddat v&aring;r portf&ouml;lj i en rad olika ursprung. I Frankrike har vi b&ouml;rjat arbeta med Domaine Francois Lumpp i Givry, Frantz Chagnoleau i Maconnais, Daniel Bouland i Beaujolais och Oratoire Saint Martin i Cairanne. I Spanien har vi inlett partnerskap med Isaac Fernadez som bland annat g&ouml;r vin i Ribera del Duero men &auml;ven underbara Garnachaviner i Campo de Borja.&nbsp;<br /><br /></div> <div>Fr&aring;n Portugal har vi b&ouml;rjat importera vinerna fr&aring;n Aphros vilket &auml;r de f&ouml;rsta "bordsvinerna" fr&aring;n ursprunget f&ouml;r oss. I Sydafrika har Thorne and Daughters blivit en ny bekantskap. I Australien har vi hittat en rad sp&auml;nnande producenter att arbeta med, Luke Lambert och Timo Mayer i Yarra, Peter Logan i Orange och Mudgee. V&aring;rt italienska utbud har breddats med vinerna fr&aring;n Elio Grasso i Piemonte. Fr&aring;n Tyskland kommer numer viner till oss fr&aring;n Karl Haidle i W&uuml;rttemberg. Med andra ord h&auml;nder det mycket p&aring; nyhetsfronten.&nbsp;<br /><br /></div> <div>Vi forts&auml;tter dock att vilja sl&aring; p&aring; trumman f&ouml;r vinerna fr&aring;n Tenuta Sant' Antonio i det numera otrendiga Veneto, Poliziano i Toscana, Deiss i Alsace, Jean-Marc Brocard i Chablis, Olivier Leflaive i Bourgogne, Rudolf Rabl i Kamptal f&ouml;r att bara n&auml;mna n&aring;gra. Det g&ouml;r vi f&ouml;r att vi &auml;r lika &ouml;vertygade om vinernas kvalit&eacute;er som n&auml;r vi inledde v&aring;rt samarbete. Att till exempel &Ouml;sterrike inte &auml;r lika trendigt p&aring; den svenska marknaden idag som f&ouml;r tio &aring;r sedan inneb&auml;r inte att producenterna d&auml;r anstr&auml;nger sig mindre, snarare tv&auml;rtom. Det vill vi premiera genom att visa upp vinerna &auml;nnu mer.&nbsp;</div> <div><br />Med andra ord inleder vi &aring;ret med gl&auml;dje, tillf&ouml;rsikt och &ouml;dmjukhet inf&ouml;r arbetet som aldrig kan ta slut. N&auml;mligen att ber&auml;tta om v&aring;ra producenters viner. Viner som skapas en dag i taget under &aring;rets 365 dagar och d&auml;r l&aring;ngsiktighet &auml;r nyckelordet f&ouml;r att uppn&aring; personlighet, djup, nyanser och h&aring;llbar tillverkning.&nbsp;</div>God Jul och Gott Nytt År!2017-12-18T10:03:26Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2017-12-18:/retail/post/johan/1075//<div>Nu nalkas b&aring;de jul- och ny&aring;rshelgerna. F&ouml;r de flesta betyder det br&aring;da dagar b&aring;de p&aring; jobbet och hemma f&ouml;r att bli klar med alla &rdquo;m&aring;sten&rdquo; i hopp om att sedan kunna sjunka in i n&aring;gra dagars ledighet. Jag tillh&ouml;r de som haft f&ouml;rm&aring;nen att v&auml;xa upp med jular som jag minns med gl&auml;dje och julen &auml;r f&ouml;r mig, &auml;n idag, en tid jag ser fram emot. En tid att reflektera &ouml;ver &aring;ret som har g&aring;tt, en tid att samlas med n&auml;ra och k&auml;ra och njuta kring det dukade bordet. Jag &ouml;nskar verkligen att &auml;ven ni som l&auml;ser detta, skall ha den m&ouml;jligheten.&nbsp;<br /><br /></div> <div>2017 har varit ett intensivt &aring;r som f&ouml;r oss kulminerade i att vi fick ta emot utm&auml;rkelsen &rdquo;&Aring;rets Import&ouml;r&rdquo; av tidningen &rdquo;Allt om Vin&rdquo; f&ouml;r n&aring;gra veckor sedan. Jag vill rikta mitt innerliga tack till er alla som l&auml;ser detta. Utan er skulle vi som arbetar p&aring; Vinhandeln inte f&aring; m&ouml;jlighet att g&ouml;ra det vi b&aring;de &auml;lskar och brinner f&ouml;r. Ert st&ouml;d och engagemang borgar f&ouml;r att nya stj&auml;rnor p&aring; vinhimlen skall kunna t&auml;ndas och att de som redan lyser p&aring; oss skall kunna forts&auml;tta.<br /><br />Vi str&auml;var st&auml;ndigt efter att bli b&auml;ttre p&aring; det vi g&ouml;r samt att utveckla b&aring;de v&aring;rt utbud och Vinklubben. 2018 kommer att bli inneh&aring;llsrikt och det &auml;r med b&aring;de tillf&ouml;rsikt och f&ouml;rv&auml;ntan som vi ser fram emot att m&ouml;tas igen p&aring; det nya &aring;ret. <br /><br />&Aring;rets julklapp fr&aring;n Vinhandeln &auml;r ett bidrag till f&ouml;reningen &rdquo;Nattvandrarna&rdquo;, som genom sin n&auml;rvaro och st&ouml;ttning p&aring; f&auml;ltet g&ouml;r viktiga insatser f&ouml;r Sveriges ungdomar och v&aring;r gemensamma framtid.&nbsp;<br /><br /></div> <div>Tillsammans med mina kollegor p&aring; Vinhandeln &ouml;nskar jag er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt &Aring;r!</div> <div>Johan</div> <div></div>Årgång 2015 lovar mycket!2016-01-20T18:14:25Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2016-01-20:/retail/post/johan/687//Vi kan s&aring; sakteliga b&ouml;rja samla intrycken fr&aring;n v&aring;ra producenters reaktioner och k&auml;nslor inf&ouml;r &aring;rg&aring;ng 2015 p&aring; norra halvklotet. Som brukligt skall man vara f&ouml;rsiktig med att dra f&ouml;r stora slutsatser f&ouml;r tidigt. Vinerna skall f&ouml;r de flesta ligga till sig p&aring; b&aring;de j&auml;stf&auml;llning, tankar och eventuellt ekfat eller betongkar. Men det &auml;r glada miner hos de flesta av v&aring;ra europeiska producenter. Inte n&ouml;dv&auml;ndigtvis stora sk&ouml;rdar men h&ouml;g kvalitet f&ouml;r de flesta.&nbsp;Kalifornien&nbsp;vittnar om utmaningar med torka och varma veckor under september med ibland oj&auml;mn mognad som f&ouml;ljd. Men &ouml;verlag &auml;r det glada miner och det v&auml;rmer en vinhandlares hj&auml;rta. Det skall bli ett n&ouml;je att f&ouml;lja dessa unga viner och se dem mogna fram&nbsp;f&ouml;r att&nbsp;f&ouml;rhoppningsvis ge hela den potential druvorna hade med sig ner i j&auml;stankarna.God Jul och Gott Nytt År!2015-12-23T11:27:32Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2015-12-23:/retail/post/johan/667//<p>Nu nalkas b&aring;de julhelger och ny&aring;rsfirande! Vi vill tacka alla er vinentusiaster som vi m&ouml;tt under &aring;ret och ser fram emot att ses p&aring; n&aring;gon vinm&auml;ssa eller vinklubbsaktivitet under 2016. Vi hoppas att nif&aring;r njuta av goda drycker under de stundande helgerna och h&ouml;jer en sk&aring;l f&ouml;r er!</p> <p>God Jul och Gott Nytt &Aring;r!</p> <p>&nbsp;</p>Sommar sommar, håll tummarna för Europa!2015-06-29T14:03:14Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2015-06-29:/retail/post/johan/608//<p>Nu &auml;r sommaren h&auml;r oavsett om v&auml;dret s&auml;ger det eller ej. P&aring; de flesta platser i Europa &auml;r blomningen &ouml;ver och det &auml;r en k&auml;nslig period. D&aring; skall pollineringen ske s&aring; bra som m&ouml;jligt s&aring; att sk&ouml;rden blir tillr&auml;ckligt stor,&nbsp;men man vill ocks&aring; att den skall ske p&aring; s&aring; kort tid som m&ouml;jligt s&aring; att klasarna mognar homogent.</p> <p>De flesta av v&aring;ra producenter vittnar om en mycket fin v&aring;r med bra blomning. Det gl&auml;der oss. Efter tre besv&auml;rliga &aring;r med mycket sm&aring; sk&ouml;rdar beh&ouml;ver k&auml;llarna fyllas p&aring;, s&aring; att trycket p&aring; priserna skall minska. Men &auml;nnu &auml;r v&auml;gen l&aring;ng tills dess att sekat&ouml;rerna gjort sitt med de mogna klasarna. S&aring; l&aring;t oss h&aring;lla tummarna. F&ouml;r om det v&auml;l b&auml;rgats friska och sunda druvor k&auml;nner vi oss trygga i att v&aring;ra producenter kommer att f&ouml;rvandla dessa till h&auml;rligt vin med tydligt jordm&aring;nsuttryck!</p> <p>Med dessa ord &ouml;nskar jag er alla en underbar sommar oavsett var ni kommer att befinna er!</p> <p>Johan</p>Vår och höst...2015-05-20T09:45:51Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2015-05-20:/retail/post/johan/585//P&aring; norra halvklotet har v&aring;ren kommit till ving&aring;rdarna. Vinrankorna har inte bara b&ouml;rjat skjuta skott, de har ofta redan bildat sina blivande blomklasar. Annat &auml;r det p&aring; s&ouml;dra halvklotet d&auml;r h&ouml;sten gjort sitt vekliga int&aring;g och besk&auml;rningen av vinrankorna redan har tagit vid p&aring; flera platser. En spegelbild som &aring;terkommer varje &aring;r i vinets v&auml;rld.<br /> De flesta producenter vi talat med i Europa s&auml;ger att v&aring;ren &auml;nnu s&aring; l&auml;nge har varit utan komplikationer. Man ligger varken f&ouml;re eller efter "normal" vegetationscykel och det uppskattas efter flera &aring;r av antingen tidiga eller bl&ouml;ta v&aring;rar. I Kalifornien ans&aring;g de flesta dock att de i mitten av april l&aring;g cirka 3 veckor f&ouml;re. Men s&auml;songen &auml;r l&aring;ng och mycket h&auml;nder l&auml;ngs v&auml;gen.&nbsp;<br />Den svala maj som vi i Sverige upplever kan ju som bekant bytas mot en v&auml;derm&auml;ssigt himmelsk sommar &auml;ven om det k&auml;nns sv&aring;rt att tro i dagsl&auml;get. Men "sk&ouml;na maj" bjuder i alla fall p&aring; ljusa kv&auml;llar och det g&auml;ller att ta det man erbjuds...<br />Jag bifogar en bild p&aring; Josh Jensen mannen bakom Calera Wine Company tagen i april i en av hans mest k&auml;nda ving&aring;rdar, Jensen Vineyard.&nbsp;Ett bedragande lugn...2015-01-22T08:09:08Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2015-01-22:/retail/post/johan/553//Nu r&aring;der det ett bedragande lugn i de flesta europeiska producenters vink&auml;llare. J&auml;sningarna &auml;r f&ouml;r de flesta avslutade (i varje fall alkoholj&auml;sningarna), vinerna ligger p&aring; tank eller fat och till synes &auml;r det mesta st&auml;dat och klart. Men det &auml;r nu vinerna b&ouml;rjar anta sin verkliga form, j&auml;stf&auml;llningen ger dem n&auml;ring och komplexitet, strukturen b&ouml;rjar skymtas bakom prim&auml;rfrukten och &aring;rg&aring;ngens karakt&auml;r kommer sk&ouml;njas allt tydligare i takt med att dagarna g&aring;r.<br /> <br />Det vi kunde l&auml;sa om sk&ouml;rden i h&ouml;stas har redan omvandlats till n&aring;got verkligt. Men en verklighet som st&auml;ndigt utvecklas. Vinet &auml;r i st&auml;ndig r&ouml;relse och det &auml;r v&aring;rt arbete som vinhandlare att f&ouml;lja med det p&aring; resan. Och det &auml;r en sp&auml;nnande resa som slutar f&ouml;rst n&auml;r vi tillsammans &ouml;ppnar en flaska och delar den i glada v&auml;nners lag. F&ouml;rst d&aring; vet vi exakt vad just den flaskan gav oss f&ouml;r upplevelse. Tillf&auml;llet, s&auml;llskapet, ljuset, v&aring;r inre balans, maten och platsen &auml;r bara n&aring;gra av de faktorer som g&ouml;r att varje flaska &auml;rligt vin ger en unik upplevelse. <br /><br />Och f&ouml;r mig &auml;r det en av vinets st&ouml;rsta och underbaraste egenskaper.God Jul och Gott Nytt År!2014-12-24T10:18:05Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2014-12-24:/retail/post/johan/550//Stort tack f&ouml;r det g&aring;ngna &aring;ret och vi ser fram emot ett nytt tillsammans med er. Men f&ouml;rst hoppas jag att vi alla skall f&aring; lite lugn och frid i b&aring;de vardag och sj&auml;l.Odla ditt vinintresse!2014-09-30T15:36:20Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2014-09-30:/retail/post/johan/533//K&auml;ra l&auml;sare,<br /><br />att odla sitt vinintresse &auml;r vi m&aring;nga som g&ouml;r i Sverige. Det &auml;r gl&auml;djande tycker jag, f&ouml;r vin &auml;r en del av v&aring;r nutida kultur men ocks&aring; en del av v&aring;rt kulturarv. &nbsp;Och ju mer vi vet om vin desto &ouml;dmjukare brukar vi bli inf&ouml;r faktumet att det &auml;r ett oerh&ouml;rt komplext men intressant &auml;mne. Det &auml;r ett intresse vi kan dela, som vi kan resa f&ouml;r, som vi tr&auml;ffas f&ouml;r att ut&ouml;va och som vi kan smaka p&aring; p&aring; s&aring; m&aring;nga olika s&auml;tt. Helt enkelt ett socialt intresse!<br />S&aring; varf&ouml;r inte bli medlem i v&aring;r Vinklubb redan idag? Vinklubben Johan Lidby &auml;r en samlingspunkt f&ouml;r att tillsammans utbyta erfarenheter, diskutera och tr&auml;ffa vinproducenter n&auml;r de &auml;r p&aring; bes&ouml;k hos oss. Ibland erbjuder vi &auml;ven exklusiva viner till f&ouml;rdelaktiga priser f&ouml;r v&aring;ra medlemmar.<br />S&aring; tveka inte! Bli medlem idag och ta del del av v&aring;r gemenskap,<br />v&auml;nliga h&auml;lsningar,<br />Johan&nbsp;Sommaren är här! Passa på att resa ut i Europa och besök våra producenter!2014-06-17T18:41:07Ztag:johanlidbyvinhandel.se,2014-06-17:/retail/post/johan/489//<p>Nu kommer semestertiderna och varf&ouml;r inte resa ner till kontinenten och bes&ouml;ka n&aring;gon av v&aring;ra producenter? De gl&auml;ds alltid &aring;t att ta emot vinintresserade svenska konsumenter och eftersom vi arbetar med "riktiga producenter" s&aring; finns de p&aring; plats och brukar sin mark och sk&ouml;ter om sina vinfat &auml;ven under st&ouml;rre delen av&nbsp;sommaren. S&aring; tveka inte att ta kontakt med Linda p&aring; <a href="mailto:Linda@johanlidbyvinhandel.se">Linda@johanlidbyvinhandel.se</a> med &ouml;nskem&aring;l och datum s&aring; skall vi g&ouml;ra v&aring;rt yttersta f&ouml;r att ni skall f&aring; tr&auml;ffa v&aring;ra producenter.</p> <p>Jag &ouml;nskar er alla en sk&ouml;n sommar!</p> <p>Johan</p>