Johans Vinblogg

Ons 20 Januari 18:14

Årgång 2015 lovar mycket!

Vi kan så sakteliga börja samla intrycken från våra producenters reaktioner och känslor inför årgång 2015 på norra halvklotet. Som brukligt skall man vara försiktig med att dra för stora slutsatser för tidigt. Vinerna skall för de flesta ligga till sig på både jästfällning, tankar och eventuellt ekfat eller betongkar. Men det är glada miner hos de flesta av våra europeiska producenter. Inte nödvändigtvis stora skördar men hög kvalitet för de flesta. Kalifornien vittnar om utmaningar med torka och varma veckor under september med ibland ojämn mognad som följd. Men överlag är det glada miner och det värmer en vinhandlares hjärta. Det skall bli ett nöje att följa dessa unga viner och se dem mogna fram för att förhoppningsvis ge hela den potential druvorna hade med sig ner i jästankarna.


blog comments powered by Disqus